Röjning 

Vi utför ungskogsröjning och underväxtröjning.